ADATVÉDELMI NYILATKOZAT

Információ a személyes adatok kereskedelmi célú feldolgozásáról.

Az Európai Parlament és az EU Tanácsának 2016. április 27.-i 2016/679 rendelete alapján: A természetes személyek védelme a személyes adatok feldolgozása ügyében és az ilyen adatok szabad mozgása tekintetében (a továbbiakban GDPR)

Tájékoztatjuk Önt, hogy az Ön Személyes adatainak a rendszergazdája a RADEX Sp.z o.o. K. 14-200 Iława ,Kumunalna u. 2. , az eddigi együttműködés eredményeként. Az Ön személyes adatait az árúk , szolgáltatások és termékek értékesítése területén történő kereskedelmi szolgáltatások nyújtása, és a panaszok elbírálása céljából kezeljük.
A társaság feldolgozza az Öntől kapott azonosító adatokat(keresztnév, vezetéknév, cégnév, adószám), címadatokat, valamint az elérhetőségi adatokat(telefonszám, e-mail cím). Személyes adatait a Társaság kérésére továbbíthatjuk a személyes adatokat feldolgozó szervezeteknek, beleértve az informatikai szolgáltatókat, az adatfeldolgozókat a Társaság követeléseinek biztosítása érdekében, a Társaság tevékenyégét finanszírozó bankok és intézmények, a Partnerek számára a marketing tevékenység végrehajtása érdekében- ezek az entitások feldolgozzák az adatokat a Társasággal kötött megállapodás alapján, és annak utasításainak megfelelően. Személyes adatait a beleegyezésének visszavonásáig kezeljük. Személyes adatait nem továbbítjuk az Európai Gazdasági Térségen kívüli országokban található címzettekhez.

Személyes adatainak a Társaság általi feldolgozása kapcsán Ön jogosult:
a személyes adatokhoz való hozzáférés joga,
a személyes adatok helyesbítésénak joga,
a személyes adatok törlésének a joga(az elfelejtés joga),
a személyes adatok feldolgozásának korlátozásához való jog,

az adatátvitel joga egy másik rendszergazdának,

az adatkezelés – ideértve a profilalkotást is –tiltakozásának joga és közvetlen marketing szükségessége,
a hozzájárulás visszavonásának a joga abban az esetben, ha a Vállalat bármikor és bármilyen módon feldolgozza az Ön személyes adatait hozzájárulás alapján, anélkül, hogy befolyásolná a visszavonás előtt a hozzájárulás alapján végrehajtott adatkezelés jogszerűségét, panaszbenyújtásának joga a Személyes Adatvédelmi Hivatal elnökéhez, ha úgy érzi, hogy a személyes adatok kezelése sérti a GDPR rendelkezéseit.

Önnek joga van hozzáférni az adatokhoz, valamint joga van helyesbíteni, törölni, korlátozni a feldolgozást, joga van adatátvitelre, joga van kifogásokat emelni, joga van bármikor visszavonni a feldolgozásukhoz való hozzá-járulását anélkül, hogy ez befolyásolná a hozzájáruláson alapuló adatkezelés jogszerűségét kifejező visszavonása előtt.